Peurunka - Kuntoutus - Tukiranka

Kela kustantaa tules- ja reumalinjan yksilökuntoutusta tavoitteena kuntoutujan työ- ja/tai toimintakyvyn edistäminen.

  • Yksilöllinen kuntoutus on tarkoitettu eri ikäisille niska-, selkä- ja nivelvaivoista kärsiville. Kuntoutus myönnetään niska- ja selkävaivojen tai tukirangan toistuvien työ- ja toimintakykyä rajoittavien oireiden perusteella.
  • Kuntoutujalla on selkeä tarve tehostettuun ja moniammatilliseen kuntoutukseen.
  • Omaisen osallistuminen kuntoutukseen on mahdollista. Omaisen osallistuminen tulee perustella kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. Omainen voi osallistua kuntoutukseen kuntoutusjaksoon korkeintaan yhteensä 5 vrk alku- ja/tai päätösvaiheessa.
  • Katso esite

Näin haet yksilölliseen kuntoutukseen

  • Yksilökuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu Kelan paikallistoimistossa.
  • Kuntoutukseen voi hakeutua milloin vain.

Hakijalla tulee olla

  1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
  2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132

Lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kysy lisää:

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.