Peurunka - Kuntoutus - Neurologinen

Kela kustantaa neurologisen linjan yksilökuntoutusta sitä tarvitseville. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja/tai toimintakyvyn edistäminen.

  • Kuntoutus on suunnattu eri-ikäisille neurologisia sairauksia ja/tai oireita kuten MS-ja Parkinsonin tautia sairastaville.
  • Omaisen osallistuminen kuntoutukseen on mahdollista. Omaisen osallistuminen tulee perustella kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. Omainen voi osallistua kuntoutukseen kuntoutusjaksoon korkeintaan yhteensä 5 vrk alku- ja/tai päätösvaiheessa.
  • Katso esite

Näin haet yksilölliseen kuntoutukseen

Yksilökuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu Kelan paikallistoimistossa. Kuntoutukseen voi hakeutua milloin vain.

Hakijalla tulee olla

  1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
  2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteenä on hakijan B-lausunto

Lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kysy lisää:

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.