Peurunka - Kuntoutus - Ylläpitö

Kela kustantaa yleislinjan yksilökuntoutusta, jonka tavoitteena on työntekijän työ- ja/tai toimintakyvyn edistäminen.

  • Kuntoutus on suunnattu tehostetun ja moniammatillisen kuntoutuksen tarpeessa oleville, myös työelämästä poissa oleville.
  • Yksilöllinen yleislinjan kuntoutus tarjoaa vaihtoehdon esimerkiksi silloin, kun Kelan lakisääteisen Tyk-kuntoutuksen kriteerit eivät täyty, mutta kuntoutustarve on kuitenkin ilmeinen.
  • Omaisen osallistuminen on myös mahdollista. Omaisen osallistuminen tulee perustella kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. Omainen voi osallistua kuntoutukseen korkeintaan yhteensä 5 vuorokautta kuntoutuksen alku- ja/tai päätösvaiheessa.
  • Katso esite

Näin haet yksilölliseen kuntoutukseen

  • Yksilökuntoutukseen haetaan Kelan paikallistoimistossa.
  • Kuntoutukseen voi hakeutua milloin vain.

Hakijalla tulee olla

  1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
  2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteenä on B-lausunto

Lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kysy lisää:

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.