Peurunka - Kuntoutus - Fysioterapia

Toimintaterapia

Kuntoutus Peurunka tuottaa toimintaterapia- ja fysioterapiapalveluja.

  • Yhteiskunnallisen rahoittajatahon maksusitoumuksella tuleville asiakkaille Kuntoutus Peurunka toteuttaa Kelan järjestämää vaikeavammaiskuntoutusta yksilöllisenä toimintaterapiana, fysioterapiana ja allasterapiana.
  • Maksusitoumus voi olla myös esim. vakuutusyhtiöltä tai julkiselta terveydenhuollolta.
  • Lääkärin SV3F- lähetteellä tulevat asiakkaat maksavat itse terapian ja saavat Kelalta vahvistetun taksan mukaisen korvauksen lääkärin määräämistä terapioista.
  • Kuntoutus Peurungan fysio- ja toimintaterapeuteilla on pitkä kokemus ja jatkokoulutusta mm. aikuisten neurologisesta kuntoutuksesta, painokevennetyn kävelyn harjoittamisesta, Tules-kuntoutuksesta, ikäihmisten kuntoutuksesta ja sydänkuntoutuksesta.
  • Henkilökunnan kielitaito kattaa suomen ja englannin.
  • Terapiassa on hyödynnetään monipuolisesti kaikkia Peurungan tiloja ja välineitä, esim. allastiloja, kuntosaleja, painokevennetyn kävelyn harjoituslaitetta ym. nykyaikaisia harjoituslaitteita. Myös ympäröivää luontoa voidaan hyödyntää harjoituksissa.
  • Kaikki omarahoitteiset terveystutkimukset ja -palvelut

Lisätietoja:

Ajanvaraukset ma-pe 08.15-09.15
ja 13.00-14.00