Peurunka - Kuntoutus - Sydänkuntoutus

Kelan työelämästä poissaoleville sydänpotilaille kustantamien kuntoutuskurssien tavoitteena on kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

 • Kuntoutuksessa on keskeistä oman sairauteen liittyvän tilanteen ymmärtäminen ja omien aktiivisten selviytymiskeinojen löytyminen.
 • Omaisen osallistuminen kuntoutukseen on mahdollista 2 vuorokauden ajan. Omaisen osallistuminen perustellaan kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa.
 • Työelämästä poissaolevat on suunnattu seuraavia kursseja :
  • sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavat alle 68-vuotiaat
  • sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa sairastavat yli 68-vuotiaat
  • sepelvaltimotautia sairastavat (angina pectoris, sydäninfarkti, ohitusleikkaus, pallolaajennus)
  • sydämen vajaatoimintaa sairastavat (synnynnäinen sydänvika, kardiomyopatia, harvinainen sydänsairaus, läppäleikkaus)
 • Katso esite

Näin haet kuntoutukseen

Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Kelan paikallistoimistossa, jossa opastetaan myös kurssien valinnassa.
Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

 1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
 2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteenä on B-lausunto

Lomakkeet toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kysy lisää:

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.