Peurunka - Kuntoutus - Omaishoitajat

Kelan kustantaman omaishoitajien kuntoutuksen tavoitteena on edistää omaishoitajien toimintakykyä laaja-alaisesti.

 • Omaishoitajien kuntoutus on suunnattu omaishoitajina päivittäin toimiville henkilöille, joilla on moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve.
 • Kuntoutuksessa on keskeistä omien aktiivisten selviytymiskeinojen löytyminen.
 • Omaishoitajat voivat olla eri-ikäisiä, työelämässä tai poissa työelämästä olevia.
 • Omaishoidon tuen saaminen ei ole edellytys kuntoutukseen osallistumiselle.
 • Tarjolla kahdenlaisia kuntoutuskursseja:
  a) omaishoitajien kuntoutuskursseja: tarkoitettu pelkästään omaishoitajina toimiville, eivät hoidettaville ja
  b) omaishoitajien parikursseja: myös hoidettava omainen/läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kurssin keston ajan.
 • Katso esite

Näin haet kuntoutukseen

 • Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Kelan paikallistoimistossa, jossa opastetaan myös kurssien valinnassa.
 • Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

 1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
 2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteenä on B-lausunto

HUOM! B-lausunnossa/kuntoutussuunnitelmassa on otettava kantaa siihen, kumpaa kuntoutusta haetaan: yksin omaishoitajalle suunnattua vai parikurssia.

Lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kysy lisää:

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.