Peurunka - Kuntoutus - Sydänkuntoutus

Kelan sydän-avokuntoutuskurssien tavoitteena on työ- tai opiskelukyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

  • Kuntoutus on tarkoitettu sydänsairauksia sairastaville, joilla on moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve.
  • Avokuntoutus on suunnattu sydämen vajaatoimintaa sairastaville (synnynnäinen sydänvika, kardiomyopatia, läppäleikkaus)
  • Kuntoutuksessa on keskeistä omaan sairauteen liittyvän tilanteen ymmärtäminen ja omien aktiivisten selviytymiskeinojen löytyminen
  • Katso esite

Näin haet sydänkuntoutukseen

  • Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Kelan paikallistoimistossa, jossa opastetaan myös kurssien valinnassa.
  • Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

  1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
  2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteenä on B-lausunto

Edellä mainitut lomakkeet toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kysy lisää:

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.