Peurunka - Kuntoutus - Varhaiskuntoutus

Kuntoremonttikurssit ovat ryhmämuotoista varhaiskuntoutusta. Kurssilla keskitytään osallistujien fyysisen kunnon, työhyvinvoinnin ja henkisen jaksamisen varhaiseen tukemiseen.

  • Kuntoremonttikurssit on suunnattu työssäkäyville, joiden terveys ei ole vielä heikentynyt. Kuitenkin työntekijä itse, työpaikan esimies tai työterveyshuolto on havainnut työkykyyn vaikuttavia riskitekijöitä ja tähän liittyviä muutostarpeita.
  • Kuntoremonttikurssit suunnitellaan ja toteutetaan työpaikan sekä työterveyshuollon yhteistyönä.
  • Kuntoremonttiin liittyvät teemat nousevat työpaikan, työntekijöiden ja työterveyshuollon havaitsemista tarpeista.
  • Työterveyshuolto ja työnantaja järjestävät kuntoremonttitoimintaa harkintansa ja resurssiensa mukaan.
  • Työnantaja vastaa kuntoremontin kustannuksista osittain tai kokonaan.
  • Kustannuksiin voi saada tukea ammatti- tai muilta etujärjestöiltä. Myös kuntoutujalla voi olla omavastuuosuus.

Näin haet kuntoremonttiin

  • Kysy kuntoremonttitoiminnasta omalta työnantajaltasi tai työterveyshuollosta. Lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Kysy lisää:

Peurunka - Henkilökunta - Jarna Ahonen

Jarna Ahonen

Asiakkuuspäällikkö 020 751 6401