Peurunka - Kuntoutus - Ylläpitö

KIILA-kuntoutus on Kelan rahoittama uusi kuntoutusmuoto, joka on 1.5.2016 alkaen korvannut aiemman TYK-kuntoutuksen. KIILA-kuntoutuksessa korostuu yhteistyö kuntoutujan, Peurungan, työterveyshuollon ja työnantajan välillä.

  • KIILA-kuntoutuksessa toteutetaan työkykyä ylläpitävää ja valmentavaa valmennusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan työssä jaksaminen.
  • KIILA-kuntoutus toteutetaan ammattiala- tai työpaikkakohtaisesti, kuntoutusta järjestetään alueellisesti tai valtakunnallisesti.
  • Katso esite

Kuntoutukseen voit hakea, jos

  • Olet alle 67-vuotias vakituisessa, määräaikaisessa tai toistuvissa työsuhteissa työskentelevä työntekijä.
  • Työkykyä heikentää sairaus ja se lähivuosina tulee heikentämään työkykyä.
  • Koet tuen tarvetta työssä jaksamiselle.
  • Olet motivoitunut tekemään muutoksia.

Hakijalla tulee olla

  1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
  2.  hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 101, jonka liitteenä on B-lausunto
  3. hakijan ja esimiehen täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200

Lomakkeet toimitetaan yleensä työterveyshuollon toimesta Kelan paikallistoimistoon.

Myös työterveyshuollot voivat hakea KIILA-kuntoutuskurssia Kelan kautta.

Kuntoutus on sinulle ilmainen sisältäen täysihoidon ja tarvittaessa majoituksen. Jos et saa palkkaa kuntoutuksen ajalta, Kela maksaa sinulle kuntoutusrahan.

Kysy lisää:

Peurunka - Henkilökunta - Jarna Ahonen

Jarna Ahonen

Asiakkuuspäällikkö 020 751 6401