Peurunka - Kuntoutus - Neurologinen

Kelan kustantaman aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden painokevennetty kävelykuntoutus edistää kuntoutujan toiminta- ja työkykyä. Tavoitteena on kävelykyvyn parantaminen intensiivisen harjoittelujakson avulla.

  • Painokevennetty kävelykuntoutus on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille aikuisille.
  • Omaisen osallistuminen kuntoutukseen on mahdollista. Omaisen osallistuminen tulee perustella kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. Omainen voi osallistua kuntoutusjaksoon korkeintaan yhteensä 5 vrk alku- ja/tai päätösvaiheessa.
  • Katso esite

Näin haet kuntoutukseen

  • Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Kelan paikallistoimistossa, jossa opastetaan myös kurssien valinnassa.
  • Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

  1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
  2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteenä on B-lausunto. Lomakkeet toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kysy lisää:

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.